محاسبه دستمزد بازیکن
سن کشور
مهارت اصلی
مهارت سطح   حداقل   حداکثر
دروازه‌بانی
       
دفاع
       
بازیسازی
       
بازی در کنار
       
پاس
       
گلزنی
       
ضربات ایستگاهی
       
مجموع